Skip to content

France 2022 Thiérache – Fortified church of Wimy

The region Thiérache never had the protection of the gentry, which resulted in a rather insecure situation for the locals. The church was the only social structure with the power to protect their flock. So they decided to fortify their churches to offer a safe haven for the people living there. In the Thiérache there are around 54 fortified churches, that consisted of a donjon with towers and a church. The biggest donjon was that of Wimy, so we made one gallery for this church alone.

De Thiérache was tijdenlang een vergeten gebied in die zin dat de hoge heren er geen aandacht voor hadden. Met het gevolg dat roversbenden hier vrij spel hadden. Het enige gezag was dat van de kerk. En die besloten hun kerken te versterken zodat de boeren uit de omgeving er een veilig heenkomen konden zoeken. In de Thiérache staan pakweg 54 versterkte kerken die eigenlijk bestaan uit een donjon met torens en een kerk. De grootste donjon was die van Wimy. Vandaar dat we aan deze kerk een hele gallery besteden.

Visit the other Thiérache 2022 galleries:

1. Holiday house Gite de Ohis Vakantiehuis Gite de Ohis
2. A walk around Ohis De rondwandeling van Ohis
3. The fortified church of Wimy / De vestingkerk van Wimy
4. Cycling the Axe Vert: Ohis to Autreppes Fietsen langs de Axe Vert: Van Ohis naar Autreppes
5. Cycling the Axe Vert: Autreppes to Beaurain Fietsen langs de Axe Vert: Van Autreppes naar Beaurain
6. Etang de Pas Bayard walk Wandelen rond het Etang de Pas Bayard
7. Cycling from Anor to Hirson Fietsen van Anor naar Hirson

Visit the Bay de Somme 2022 galleries

error: Content is protected !!