Skip to content

— The 9th art (9e kunst) —

The 9th art refers to comics. I will discuss comics that stand above the crowd, that are the best in the genre.
De 9e kunst slaat op stripverhalen. Ik zal hier strips bepreken die boven het maaiveld uitsteken, die tot het beste behoren wat het genre te bieden heeft.

The fantastic adventures of Adele Blanc-Sec (Isabelle Avondrood)

Magasin General

error: Content is protected !!