Skip to content

Photo Albums France 2016 – Cher on the Loire

France 2016 photo album 1 – Cher – Les Bourrets and surroundings

France-2016 photo album-1-cher-les-bourrets

In June 2016 we arrived in an extremely wet Cher. The bridge we had to cross had been closed just a few days before due to the high water levels in the Loire. But luckily the weather improved a bit. We had rented a house called Le Charme Du Cher, which unfortunately was rather enclosed, but is was very quiet. A cat with a missing hind leg visited us every day. The environment was beautiful and old book town La-Charité-sur-Loire is worth a visit.

In juni 2016 arriveerden we in een erg natte tijd in Cher. De brug die we moesten oversteken was een paar dagen tevoren nog gesloten vanwege het hoge water in de Loire. Maar gelukkig begon het weer op te knappen toen we in Les Bourrets aankwamen. Het huis, Le Charme Du Cher geheten, was helaas erg ingesloten tussen andere huizen, maar het was wel lekker rustig. En we kregen elke dag bezoek van een 3-potige kat. De omgeving was prachtig en vooral de boekenstad La-Charité-sur-Loire is een bezoek waard


France 2016 photo album 2 – Cher – Canal Lateral a la Loire

France-2016 photo album-2 - cher - canal lateral a la loire

We did choose departement Cher because the canal alongside the Loire promised te be very entertaining for a cycling trip. And we were not disappointed: two impressive canal bridges crossing the Loire and some very interesting locks where the canal joins the river. France is packed with 19th century engineering, but we were still surprised. Apart from that the cycling route is enjoyable in itself.

We hadden het departement Cher gekozen omdat het kanaal dat langs de Loire loopt er veelbelovend uitzag. En we werden niet teleurgesteld: twee indrukwekkende kanaalbruggen die de Loire overstaken en verder mooie sluizencomplexen om het kanaal met de Loire te verbinden. Frankrijk is natuurlijk bezaaid met industriele architectuur uit de 19de eeuw, maar hier waren we toch weer erg van onder de indruk. De fietsroute als zodanig was gelukkig ook de moeite waarde. 


France 2016 photo album 3 – Cher – Various trips

France-2016 photo album-3 - cher - various trips

Not all trips along Le Canal Lateral a la Loire fitted in the second album. Here are a few more, especially those showing large luxury boats with the happy few on board, judging by the tariffs. Plus other trips in the environment, to the winefields of Sancerre for instance. And to an area with a derelict canal where even the locks had been dismantled.

Niet alle uitstapjes langs het Canal Lateral a la Loire pasten in het tweede boek. Hier zijn er nog een paar die o.a. enorme luxe boten vertonen waarop de happy few zich vermaakten, afgaand op de prijzen althans. Verder nog wat andere tripjes in Cher, onder andere naar de wijndomeinen van Sancerre. En naar een vervallen kanaal waarvan zelfs de sluizen ontmanteld waren.


About viewing photo albums. The best way to view is by switching to full screen mode (click or tap the cross of arrows in the control bar at the top of the screen). For more resolution you may try single page mode (click the three dots at the right side of the control bar, then click “single”).

Enige tips voor het bekijken van albums. Het beste resultaat krijg je door naar full screen mode schakelen (klik of druk op de gekruiste pijlen in de control bar bovenaan het scherm). De hoogste resolutie haal je door naar single page mode te schakelen (klik op de drie stipjes aan de rechterkant van de control bar en kies “single”).

error: Content is protected !!