Skip to content

Private Parts – My first steps

Living with autofocus and AI it is hard to realize that sharp pictures were far from common when I arrived on earth. I managed to find around twenty photos from my early days that are more or less acceptable. The pictures may not have an emotional value for you, but you may enjoy the exhibits of life in the fifties.

Gewend aan autofocus en kunstmatige intelligentie is het bijna niet voor te stellen dat scherpe foto’s vroeger min of meer zeldzaam waren. Ik heb een goede twintig scherpe foto’s uit mijn jongste jaren gevonden. Emotioneel zullen ze je misschien niets zeggen, maar de tanden des tijds van de vroege jaren vijftig zijn op zich de moeite waard.

error: Content is protected !!