Skip to content

Mushrooms / Toadstools on the Den Treek estate (Paddestoelen)

The Den Treek estate lies on the border of the Utrechtse Heuvelrug (ice age dunes) and the Gelderse Vallei (a low lying area with clay sediments). That’s why it offers a landscape with a lot of variation and as a result a wide variety of toadstools and mushrooms.

Landgoed Den Treek ligt op de grens van de Gelderse vallei (een laaggelegen gebied met kleiafzettingen) en de Utrechtse heuvelrug (met ijstijdduinen). Daardoor is het een heel gevarieerd gebied waar je een grote varieteit aan paddestoelen kunt aantreffen

error: Content is protected !!