Skip to content

Dordrecht 1930s photos by Joost van de Weg

Joost van de Weg was a photographer with the drive to take pictures in the style of the great painters. He was not alone in this, painter H. J. Tollens made a lot of famous photos of Dordrecht till 1923 when he dropped photography to concentrate fully on painting. I wonder if he felt that photography had become too mundane to be called a form of art. Van de Weg was also a keen businessman. He published hundreds of photos by Tollens and himself as postcards, loved by collectors.

Joost van de Weg had als fotograaf de ambitie om foto’s te maken in de stijl van de grote schilders. Daarin was hij niet de enige, schilder H. J. Tollens heeft veel beroemde foto’s van Dordrecht gemaakt voor hij zich in 1923 volledig op schilderen stortte. Ik vraag me af of hij fotografie te gewoontjes vond nu steeds meer mensen een camera konden kopen. Van de weg was ook een handige zakenman. Hij heeft honderden ansichtkaarten van o.a. Tollens en hemzelf gepubliceerd, die geliefd zijn bij verzamelaars.

error: Content is protected !!