Skip to content

1920s Bauhaus sanatorium Zonnestraal Hilversum

In 1931 TB sanatorium Zonnestraal (Sunbeam) for diamond workers opened in Hilversum. The design by Jan Duiker was in the functionalist bauhaus style which you may clearly see in the details. And yet the main building reminds everyone of a ship, indicating that fantasy does not have to be hampered by minimalist design rules.

In 1931 werd het sanatorium Zonnestraal voor diamantarbeiders met tbc geopend. Het ontwerp van architect Jan Duiker volgde de Bauhaus stijl zoals je duidelijk kunt zien in de details van strak beton en staal. En toch moet iedereen bij het zien van het hoofdgebouw aan een schip denken, wat aantoont dat de fantasie niet beperkt hoeft te worden door minimalistische ontwerpregels.

error: Content is protected !!