Art on the former island of Schokland (Dichter op het land) part 3

1. Exhibits 11 – 16 (De laatste zes objecten)

Click on an image to open the slideshow / Klik op een foto om ze allemaal te bekijken

Other galleries about the Dichter Op Het Land exhibition

See part 1 (bekijk deel 1)
See part 2 (bekijk deel 2)

Exhibits eleven thru sixteen were a mixed bag again. I liked the sitting toadstool figures, the cabin around the tree and the figure hanging out on the fence. The metal ship bows were also impressive. The other two, just nice.

Objecten 11 t/m 16 waren van alles wat. Vooral de zittende figuren met een schaal op het hoofd (suggestie paddenstoel) vonden we leuk. En natuurlijk ook het huis rond de dode boom, de metalen boegen van schepen, en de figuur die over het hek hing. De rest, gewoon leuk.

— Contact? —

You may find an e-mail address on the ArieL page.