Skip to content

Art on the former island of Schokland (Dichter op het land) part 2

1. Exhibits 6 – 10 (De volgende vijf objecten)

Exhibits six thru ten were very nice overall. But I could not photograph the 8th exhibit, which was very well executed by the way. It was something with small lighted rooms in a very dark shed and my camera simply couldn’t cope. Number 10, the last picture, might be the helm of the island as a ship (I think), but the pixels were ill spent if you ask me.

Objecten 6 t/m 10 waren gemiddeld de moeite waard, al is nummer 8 niet gefotografeerd omdat het iets was met verlichte hokjes in een donkere schuur. Op zich erg leuk, maar mijn camera kon dat eenvoudig niet aan. In plaats daarvan heb ik paarden op de boerderij gefotografeerd. Nummer tien moest denk ik de roerboom van het eiland als schip verbeelden, maar stelde bitter weinig voor.

Other galleries about the Dichter Op Het Land exhibition

See part 1 (bekijk deel 1)
See part 3 (bekijk deel 3)
error: Content is protected !!