Skip to content

Art on the former Island of Schokland (Dichter op het land) part 1

1. Exhibits 1 – 5 (De eerste vijf objecten)

The first four exhibits are just fun. But the fifth about shipwreck survivors, or refugees whom you may see as survivors of their shipwrecked society, is rather impressive. I made a more dramatic version of one photo to stress the traumatized situation these people must be in.

De eerste vier elementen van de expositie waren wel aardig, maar ook niet meer dan dat. Maar de vijfde toont overlevenden van een schipbreuk, of vluchtelingen die je kunt zien als overlevenden van een samenleving die schipbreuk heeft geleden, en dat hakt er toch wel wat meer in. Ik heb een van de foto’s wat gedramatiseerd om de benarde positie van deze mensen te benadrukken.

Other galleries about the Dichter Op Het Land exhibition

See part 2 (bekijk deel 2)
See part 3 (bekijk deel 3)

error: Content is protected !!