Skip to content

The 9th art – Magasin General

Régis Loisel and Jean Louis Tripp

 
Magasin General is a unique graphic novel, made by two artists. Loisel does the drawings in pencil, then Tripp inks the pencil drawings. In this way they have created a virtual artist. The result, sublime in itself, is further enhanced by the refined coloring by François Lapierre. If only all comics had such a great team. In short, the drawings are a feast for the eye.
Loisel and Tripp, who wrote the script themselves, have also managed to come up with a pretty original story. In the books we follow the inhabitants of a remote village, Notre-Dame-des-Lacs, in the forests of Quebec (French-speaking Canada) in an era of change, the roaring twenties. Of course modern times only trickle down into such a remote area. But it happens, as the book “Charleston” shows. The residents react to changes with mixed feelings, which provides ample material for storytelling.
Central to the story is Marie Ducharme’s village shop, where everything is for sale, from nails to salt. She is the only one in the village with a car to supply the shop. At the beginning of the series her husband Felix dies. Marie is then on her own. This intro is by itself so powerful that I was immediately dragged into the story. In book two the second main character Serge shows up. And that is where the complications begin, which are painted against an authentic background, the comic is historically correct. Step by step the authors introduce the people of the village, in such a way that they almost feel like your neighbors. The ninth book concludes the story in an incredibly beautiful way. Gradually the artists add photos (drawn ones) between the images and after the conclusion, an entire photo album follows. Magnificent.
I have no doubt whatsoever about the position this comic has in my top ten: it is number 1. Nowadays graphic novels are very popular. This is the ultimate graphic novel, a masterpiece. You really don’t have to agree with me, tastes differ, but if you get the chance, check out the beginning of the first part. The original books are no longer for sale, but the books have been re-released in three bundles. For a hefty price, though. But if one comic book series is worth the money, it is this one. I am afraid however that the series is not translated into English.

Magasin General is in alle opzichten een unieke strip. Om te beginnen werken er twee tekenaars aan. Loisel, bekend van o.a. “Peter Pan”, zet de tekeningen neer in potlood. Vervolgens inkt Tripp, bekend van o.a. “Jacques Gallard”, de potloodtekeningen. Op die manier hebben zij, zoals zij zelf beweren, een virtuele tekenaar gecreëerd. Het resultaat, op zich al subliem, wordt nog versterkt door de geraffineerde inkleuring door François Lapierre. Hadden alle strips van niveau maar zo’n geweldig team. Kortom, het tekenwerk is een lust voor het oog.
Loisel en Tripp, die zelf het scenario schrijven, hebben daarnaast nog eens kans gezien een behoorlijk origineel verhaal neer te zetten. In de strip volgen we het leven van de bewoners van een afgelegen dorpje, Notre-Dame-des-Lacs, in de bossen van Quebec (franstalig Canada) in een tijdperk van veranderingen, namelijk de roaring twenties. Vanzelfsprekend sijpelt de moderne tijd slechts druppelsgewijze door in zo’n afgelegen negorij. Maar het gebeurt, getuige het deel dat “Charleston” heet. Ook vanzelfsprekend is dat de bewoners met gemengde gevoelens reageren op veranderingen. Dat levert dan weer de nodige stof tot vertellen op.
Centraal in het verhaal staat de dorpswinkel van Marie Ducharme, waar alles te koop is, van spijkers tot zout. Als enige in het dorp beschikt zij over een auto om de winkel te bevoorraden. In het begin van de reeks overlijdt haar man Felix. Marie staat er dan alleen voor. Deze intro is al zo indrukwekkend neergezet dat het me meteen de strip inzoog. In deel twee verschijnt de tweede hoofdfiguur, Serge. En daarmee beginnen de verwikkelingen, die overigens tegen een authentieke achtergrond zijn geschilderd, de strip is historisch verantwoord. In de loop van het verhaal brengen de auteurs steeds meer personen voor het voetlicht, zodat je jezelf langzamerhand onderdeel van het dorp waant. Het negende deel sluit het verhaal onwaarschijnlijk mooi af. Geleidelijk voegen de tekenaars foto’s (getekende) tussen de plaatjes en na de afsluiting volgt er nog een heel foto-album. Prachtig.
Ik heb geen enkele twijfel over de positie die deze strip in mijn top tien in moet nemen: hij staat op 1. Tegenwoordig zijn graphic novels erg in. Dit is de ultieme graphic novel, een meesterwerk. Je hoeft het echt niet met me eens te zijn, smaken verschillen nu eenmaal, maar bekijk als je de kans krijgt het begin van het eerste deel eens. Pure magie.
De reeks telt negen delen. Die zijn grotendeels niet meer te krijgen, maar de boeken zijn opnieuw uitgebracht in drie bundels. Voor een pittige prijs, dat wel. Maar als één stripserie zijn geld waard is, dan is het deze wel.

 

error: Content is protected !!