Skip to content

Uncanny Valley (Stoeien met Artificial Intelligence)

Smartphone users are familiar with this topic for many years now: using artificial intelligence filters to modify photos. But in the PC realm years of research are beginning to show some dramatically good resultis as well. Identification by street cam, self-driving cars, generation of texts and poems, translation software, you name it and there are algorithms for it. Uncanny Valley will focus on generating photos by text-to-image software and by style transfer software, especially the later. Results are rather good right now but still not very realistic – hence Uncanny Valley – but the days are near that computer generated art cannot be distinguished from man-made art. The only thing we need then is a paint application device that operates like 3D printers.

Smartphonegebruikers kennen het fenomeen al jaren: kunstmatige intelligentie filters om foto’s aan te passen. Maar op pc-gebied beginnen jaren van onderzoek nu ook dramatisch goede resultaten te laten zien. Identificatie door beveiligingscamera’s, zelfrijdende auto’s, generatie van teksten en gedichten, vertaalsoftware, noem maar op en er zijn algoritmen voor. Uncanny Valley zal zich richten op het genereren van foto’s met tekst-naar-beeld programma’s en met programma’s voor stijloverdracht, vooral die laatste. De resultaten zijn op zich erg goed maar toch niet helemaal realistisch – vandaar Uncanny Valley – maar over niet al te lange tijd zal computergegenereerde kunst niet te onderscheiden zijn van door de mens gemaakte kunst. Het enige dat we daarvoor nog nodig hebben is een verfprintapparaat dat werkt als een 3D-printer.

grote kerk dordrecht by Prisma
Church of our Lady Dordrecht – variations
Grote Kerk Dordrecht – variaties
error: Content is protected !!