Skip to content

The Dutch Serengetti (Oostvaardersplassen) – 2015

In 2015 nature reserve Oostvaardersplassen was at its peak. Large herds of Heck cattle, Konik horses and red deer crossed the area. In search of food that became increasingly scarce because of those large numbers. After a harsh winter, the stripped landscape put an end to the experiment to let nature take its course. Today the reserve is desolate, almost deserted, like the Sernegetti waiting for the return of the rain. But as the photos show, it was quite an experience in 2015, absolutely a new wilderness.

In 2015 was natuurgebied De Oostvaardersplassen op zijn hoogtepunt. Grote kuddes Heckrunderen, Konikpaarden en Edelherten doorkruisten het gebied. Op zoek naar voedsel dat juist door die grote aantallen steeds schaarser werd. Het kaalgevreten landschap maakte na een strenge winter een eind aan het experiment om de natuur zijn gang te laten gaan. Tegenwoordig is het gebied woest en ledig. Maar zoals de foto’s laten zien was het in 2015 een belevenis, echt een nieuwe wildernis.

error: Content is protected !!