Skip to content

Shetland 1989 – Bressay and Noss

Of course we had to visit the gannets colony of Noss. To get there we had to cross the island of Bressay, which had a small ferry despite being sparsely populated. Noss is a nature reserve so there was nothing like a ferry. We had to signal the wardens to take us to the island in a rubber boat. The fact that our lunch was almost blown out of our hands proves that it was not an easy endeavour. Steadying my camera with 200mm Tessar was also rather cumbersome in wind force 8. But the sight of those beautiful birds was the most impressive moment of our stay on Shetland.

Natuurlijk moesten we de jan-van-gentenkolonie van Noss bezoeken. Om daar te komen moesten we het eiland Bressay oversteken, dat dunbevolkt was, maar toch een kleine veerboot had. Noss daarentegen is onbewoond natuurgebied, dus op een veerboot hoef je niet te rekenen. We moesten de bewakers een teken geven dat ze ons met een rubberboot konden ophalen. Het feit dat onze lunch bijna uit onze handen werd geblazen, bewijst dat het geen gemakkelijke onderneming was. Het fixeren van mijn camera met 200mm Tessar was ook nogal omslachtig bij windkracht 8. Maar het zien van die prachtige vogels was het meest indrukwekkende moment van ons verblijf op Shetland.

Visit the other Shetland 1989 galleries:

1. Lerwick scenes Impressies van Lerwick
3. North-West Mainland Het Noordwesten van het hoofdeiland
4. Hoswick, Moussa and Scalloway Vanuit Hoswick naar Moussa en Scalloway
5. Sumburgh: Airport, Lighthouse and Jarlshof Sumburgh: vuurtoren, vliegveld en jarlshof
6. The isle of Yell Het eiland Yell

error: Content is protected !!