Skip to content

Schiermonnikoog – smooth as a baby seal – spring 2021 – part 2

Part 2. The Marshes (de kwelder)

The island is a nature reserve, with pure nature on the east side. The last twenty years the eastern part has become much wetter. Outside the breeding season one could walk to the beach over the famous “Bouwe Hoekstra pad” but this can be a burden nowadays.

Schiermonnikoog is in zijn geheel een natuurreservaat, waarbij de oostkant puur natuurgebied is. Tijdens het broedseizoen is dat deel grotendeels ontoegankelijk. Maar sowieso is een tocht van Kobbeduinen naar strand niet zo makkelijk meer door de hogere waterstand.

See part 1 (bekijk deel 1)

error: Content is protected !!