Skip to content

France 2022 – Cycling the Somme – 2 Pont-Rémy to Long

Click on an image to open the slideshow / Klik op een plaatje om de foto’s te bekijken


Pont-Rémy doesn’t have much to offer in the way of history spotting – it’s chateau is a ruin – but Long is a different matter alltogether. Impressive mairie, large and intriguing castle with a fair share of greenhouses and a cathedral-like church which towers the town. Just outside Long is an old hydroelectric power station. This must have been a very rich town in it’s days.

Pont-Rémy heeft volgens de kaart een chateau maar het bleek slechts een ruïne. Wel vonden we daar de ark van Noach langs de oever. De volgende halte Long was een heel ander koekje. Indrukwekkend gemeentehuis, groot kasteel met enorme plantenkassen en een kathedraalachtige kerk die de plaats domineert. Net buiten Long vind je nog een oude waterkrachtcentrale. Dit moet ooit een rijke plaats geweest zijn.