Skip to content

Finland 2019 – Jyvaskyla railway station area

It is a sign of our times that railway stations are composed of concrete, steel and lots of glass. In this genre the station of Jyväskylä is not bad at all. But I found the old wood buildings way more interesting. The first building you meet when leaving the station is the old railway restaurant, now called Asema Ravintola. The next yellow building is the old station, housing a lot of horeca. Opposite the old station is a Jugendstil building that served some cultural prupose, I guess. On the railway line you will see enormous trains with trunks of birch. Probably to feed an electricity plant or a plant to produce wood pulp. Spruce fir and birch are the dominant trees in Finland. And their wood is an important export product.

Moderne stations zijn meestal opgebouwd uit beton, staal en een heleboel glas. In dat genre is het station van Juvaskula een aangenaam gebouw. Maar ik vond de oude houten gebouwen aan de westkant veel interessanter. Eerst kom je een geel gebouw tegen met het opschrift Asema Ravintola, de vroegere stationsrestauratie. Het volgende gebouw is het oude station, dat nu vol horeca zit. Tegenover dit gebouw staat een jugendstil gebouw dat vroeger waarschijnlijk een cultureel doel diende. Op het spoor zie je enorm lange treinen met boomstammen (berk). Vermoedelijk om een elektriciteitscentrale te voeden of voor de productie van houtpulp (voor spaanplaat?). De bossen van Finland bestaan uit Spar en Berk. Hun hout is het voornaamste exportproduct.

  1. Jyvaskyla city centre / stadscentrum Juvaskula
  2. Jyvaskyla university – old and new campus / oude en nieuwe campus van de universiteit
  3. Jyvaskyla railway station area / het station van Juvaskula
  4. Jyvaskyla labour and leisure / werk en vrije tijd in Juvaskula
  5. A visit to Oravivuori / een bezoek aan Oravivuori
  6. The Struve geodetic tower at Oravivuari / de Struve toren van Oravivuori

Back to the Finland page / terug naar de hoofdpagina Finland

error: Content is protected !!