Skip to content

Finland 2019 – Jyvaskyla labour and leisure

Jyväskylä is not exactly an industrial town, although wagonloads of tree stems point to some wood processing, maybe chipboard production. The first photos shows a former nail factory and a factory for glass fixtures. In the city centre an old plywood factory has been preserved. All these processes needed a labour force that would have been looking for things to do when leisure time became available. So most photos show this aspect of life. The last pictures show a museum – designed by Alvar Aalto – with a high lookout in the tower. Wonderful views of Jyväskylä and its environment.

Juvaskula is niet bepaald een industriestad, hoewel wagonladingen met boomstammen wijzen op enige vorm van houtverwerking, misschien productie van spaanplaat. Op één van de foto’s is een voormalige spijkerfabriek te zien, op een andere een fabriek voor glasarmaturen en in de binnenstad is een oude multiplexfabriek bewaard gebleven. Voor al deze processen was een beroepsbevolking nodig die op zoek ging naar dingen om te doen toen er vrije tijd beschikbaar kwam. De meeste foto’s tonen dit aspect van het leven. De laatste foto’s tonen een museum – ontwerp Alvar Aalto – met een hoge uitkijkpost in de toren. Prachtig uitzicht over Juvaskula en zijn omgeving.

  1. Jyvaskyla city centre / stadscentrum Juvaskula
  2. Jyvaskyla university – old and new campus / oude en nieuwe campus van de universiteit
  3. Jyvaskyla railway station area / het station van Juvaskula
  4. Jyvaskyla labour and leisure / werk en vrije tijd in Juvaskula
  5. A visit to Oravivuori / een bezoek aan Oravivuori
  6. The Struve geodetic tower at Oravivuari / de Struve toren van Oravivuori

Back to the Finland page / terug naar de hoofdpagina Finland

error: Content is protected !!