Skip to content

Dordrecht – a town filled with good old days – (Dec 2019)

The old harbor town of Dordrecht is situated at the crossroads of rivers in the Rhine-Maas Delta. It is a very old town that flourished from the days of the Hanze till World War 2. Thanks to the fierce protests of its citizens Dordrecht largely escaped the post-war modernization wave. So the signs of its rich history are everywhere on display. Enjoy the pictures I took on a winter’s day.

De oude havenstad Dordrecht ligt op het kruispunt van rivieren in de Rijn-Maas Delta. Misschien komt het daardoor dat de stad gebloeid heeft vanaf de dagen van het Hanze verbond tot aan de tweede wereldoorlog. Dankzij krachtige protesten van haar bewoners is Dordrecht deels ontsnapt aan de na-oorlogse moderniseringsdrift (van beton en glas). De vruchten daarvan laten zich overal zien bij een wandeling door het oude centrum. Geniet van de foto’s die ik op een winterdag heb gemaakt.

error: Content is protected !!