Skip to content

Church of our Lady Dordrecht – variations (Grote Kerk Dordrecht – variaties)

Examples of style tranfser and image generation with AI. The first photo is the original. The second is a detailed painting made with Painter. So far so good. The next set of four images is done with Prisma, which is rather good at style transfer. The next four are made with Deepai, where you may propose an artwork for the style. Nightcafe, which works in the same way, has a more solid performance, but results can still be a mixed bag, as you can see in the last of the next series of four images. The last three images are generated by Dall-E as alternative visions of the original photo. The results give the impression of a lot of copy and paste work.

Voorbeelden van stijloverdracht en beeldgeneratie met AI. De eerste foto is het origineel, de tweede een schilderij gemaakt met Painter. Tot nu toe niks aan de hand. De volgende set van vier foto’s is gemaakt met Prisma dat best goed is in stijloverdracht. Daarna een set van vier foto’s met Deepai, waar je zelf een schilderij of foto kan kiezen waarvan je de stijl wilt overnemen. Nightcafe dat indrukwekkende dingen kan doen, werkt op dezelfde manier. De volgende set van vier foto’s toont echter dat het ook nog niet allemaal botertje tot de boom is. De laatste drie foto’s zijn gegenereerd door Dall-E. De resultaten lijken heel erg op knip- en plakwerk.

error: Content is protected !!