Amsterdam Water Supply Dunes 2 – rhine water, flow with me

  • by

Drinking water was originally transported to Amsterdam in ships. In 1851 Jacob van Lennep managed to buy terrain in the dunes and started constructing a pipeline to Amsterdam. In 1853 the first water was sold for 1 cent per bucket. Nowadays the pipelines transport 70.000.000.000 liters of water per year from the dunes to Amsterdam. Which is way more than the annual rainfall, so to prevent salinization water from the Rhine is transported to the dunes. From an infiltration area in the south of the park it slowly flows to the north where the pumping stations are. [click on the image]


Het drinkwater van Amsterdam werd met schepen naar de stad gebracht. In 1851 kocht Jacob van Lennep het terrein in de duinen en in 1853 werd het eerste water verkocht voor 1 cent per emmer. Vandaag de dag stroomt er 70.000.000 kubieke meter water (1 kubieke meter = 1000 liter) naar Amsterdam. Alleen dankzij het invoeren van dezelfde hoeveelheid water uit de Rijn wordt totale uitdroging en verzilting voorkomen. Het water komt binnen in een infiltratiegebied aan de zuidkant vanwaar het langzaam door het zand noordwaarts naar de putten en pompstaions stroomt. [klik op het plaatje]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *