A calendar with Chris Moore’s art from the golden age of SF

Things one finds in the attic: a 1979 calendar with art by SF-artist Chris Moore. I am not quite sure how this one came into my possession, but possibly I picked it up from the “sale” bin at the American Bookshop. I suppose I had plans to cut out the images and put them in a frame, but that year I moved to my first serious dwelling (no longer a student’s appartment, I mean), so the calendar ended up in the attic and was moved two more times to another attic since then. Click on the image to view the most beautiful drawings.

Wat je allemaal niet vindt op zolder: een kalender uit 1979 van SF-tekenaar Chris Moore. Ik weet niet meer precies hoe ik hier aan kwam, maar waarschijnlijk heb ik hem uit de opruimingsbak gevist bij de American Bookshop in Amsterdam. Ik wilde vast de prenten uitsnijden en in een wissellijst stoppen, maar net in die tijd verhuisde ik naar mijn eerste echte huis (tot dan zat ik op een studentenkamer, ook niet slecht). De kalender belandde op zolder en heeft sindsdien nog twee andere zolders bewoond. Klik op de afbeelding om de mooiste plaatjes te zien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *